PURE FAMILIJA

Gizeh organske rizle papirići i filteri

SAZNAJ VIŠE

KING SIZE + FLOP FAMILIJA

Gizeh King Size Slim rizle papirići pakovani sa flopovima

SAZNAJ VIŠE

Za svakoga po nešto

„Tada je uvideo kakvo je blago ta stalna vatrica pred vidom i taj modrikast dim koji golica oči i grlo, i omogućuje čoveku da pusti suzu bez plača, da udahne duboko i izdahne vazduh, a da se to ne zove uzdah. Otad mu je godinama svetlila ta vatra pred očima ili sagorevala među prstima. Taj dim, uvek isti ali i uvek drukčiji, odvraćao mu je misao od onog čega se bojao, i u izuzetno srećnim časovima odvodio ga u potpunu izgubljenost i zaborav; hranio ga je kao hleb i tešio kao drug. Noću je sanjao da puši kao što drugi sanjaju susret sa onima koje vole“.       Ivo Andrić