Tag Archives: papirići za motanje

Reklamacioni list

Reklamacije Reklamacije proizvoda kupljenih preko sajta in-fumo.com će se obrađivati i sprovoditi u skladu sa priloženim pravilnikom. P R A V I L N I K O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA ZA ROBU ZA KOJU SE NE IZDAJE GARANTNI LIST  

Pravilnik o reklamacijama

Reklamacije proizvoda kupljenih preko sajta in-fumo.com će se obrađivati i sprovoditi u skladu sa priloženim pravilnikom. P R A V I L N I K O POSTUPKU I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA KUPACA ZA ROBU ZA KOJU SE NE IZDAJE GARANTNI LIST