novi proizvodi u asortimanu

TORBICA ZA DUVAN 3
torbice za duvan

Kožne torbice za duvan su specijalno i namenski izrađene torbice za duvan sa posebnim pregradama za upaljač, papiriće i filtere

papirići za nju!

Super tanka rizla debljina 12 g / m² standardni beli ili pink “ZA NJU!” dimenzija 44x78mm

GIZEH ACTIVE FILTER 8mm

Gizeh Active Filter je blitz filter od 8mm sa aktivnim ugljem i obostranim otvorima koji omogućavaju maksimalno iskorišćenje ovog proizvoda

GIZEH POUCH BAG

Gizeh Pouch Bag je specijalno i namenski izrađena torbica za duvan sa posebnim pregradama za upaljač, papiriće i filtere

NOVOSTI