novi proizvodi u asortimanu

GIZEH ACTIVE FILTER 8mm

Gizeh Active Filter je blitz filter od 8mm sa aktivnim ugljem i obostranim otvorima koji omogućavaju maksimalno iskorišćenje ovog proizvoda

GIZEH POUCH BAG

Gizeh Pouch Bag je specijalno i namenski izrađena torbica za duvan sa posebnim pregradama za upaljač, papiriće i filtere

NOVOSTI